1

 

 

 

یکی ار بهترین سطرهای لورکا

این است:

“رنج

همیشه رنج…”

زمانی که سوسکی را میکشی

یا تیغ را برای اصلاح بر میداری

یا صبح بیدار میشوی

که خورشید را ببینی

 

به این سطر فکر کن.